Sản phẩm của Phi Long

Tượng phật Di Lặc 10

Mã: DL10
Đơn giá: 2.500.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di Lặc 06

Mã: DL06
Đơn giá: 45.000.000 ₫
Chi tiết
Tượng thần tài 02

Mã: TT02
Đơn giá: 55.000.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di Lặc 09

Mã: DL09
Đơn giá: 3.500.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di lặc 07

Mã: DL07
Đơn giá: 70.000.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Quan Âm 01

Mã: QA01
Đơn giá: 45.000.000 ₫
Chi tiết
Tượng Phước Lộc Thọ 03

Mã: PLT03
Đơn giá: 6.000.000 ₫
Chi tiết
Tượng Phước Lộc Thọ 02

Mã: PLT02
Đơn giá: 6.200.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di lặc 08

Mã: DL08
Đơn giá: 14.000.000 ₫
Chi tiết
Tượng Khổng Minh

Mã: KM01
Đơn giá: 50.000.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di lặc 01

Mã: DL01
Đơn giá: 3.000.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật di lặc 02

Mã: DL02
Đơn giá: 1.700.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di Lặc 03

Mã: DL03
Đơn giá: 3.200.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di Lặc 04

Mã: DL04
Đơn giá: 2.600.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di Lặc 05

Mã: DL05
Đơn giá: 2.500.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di Lặc kéo bạc

Mã: DLKB01
Đơn giá: 1.400.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di Lặc xá xị 01

Mã: DLXX01
Đơn giá: 1.400.000 ₫
Chi tiết
Tượng Phước Lộc Thọ 01

Mã: PLT01
Đơn giá: 3.500.000 ₫
Chi tiết
Tượng Thần Tài 01

Mã: TT01
Đơn giá: 2.800.000 ₫
Chi tiết
Tượng phật Di Lặc xá xi 02

Mã: DLXX02
Đơn giá: 1.200.000 ₫
Chi tiết
Tượng Quan Âm xá xị 01

Mã: QAXX01
Đơn giá: 1.200.000 ₫
Chi tiết
Quan Âm Cưỡi Rồng 1

Mã: QACR01
Đơn giá: 27.000.000 ₫
Chi tiết
Di Lặc đạp Lân

Mã: DLDL01
Đơn giá: 17.000.000 ₫
Chi tiết
Quan Âm Cưỡi Rồng 2

Mã: QACR02
Đơn giá: 19.000.000 ₫
Chi tiết
Di lặc cưỡi cá chép vác đào

Mã: DLCCCVD01
Đơn giá: 65.000.000 ₫
Chi tiết
Di Lặc Đứng Lân

Mã: DLDL02
Đơn giá: 85.000.000 ₫
Chi tiết

Liên hệ

Cơ sở sản xuất tượng gỗ mỹ nghệ Phi Long

Địa chỉ: ĐT605 - Dương Sơn - Hòa Châu - Hòa Vang - TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 01292 118 012

Fax:

Email: tuonggomit2013@gmail.com

Website: tuonggomit.com


Hỗ trợ trực tuyến


Gọi trực tuyến

01292 118 012

tuonggomit2013@gmail.com